Artykuł na łamach Businessmana!

1 czerwca 2017
IMG_3484-1.png

W najnowszym wydaniu czasopisma Businessman (nr 5-6, maj-czerwiec 2017 r.) ukazał się artykuł prezesa firmy S7Health – Mirosława Mańkiewicza,
pt. Podwójna korzyść

Doświadczony, wieloletni przedsiębiorca Mirosław Mańkiewicz podzielił się z czytelnikami cennymi wskazówkami jak zaoszczędzić na wpłatach do PFRON:

Zamiast płacić comiesięczną, wysoką daninę do PFRON, można zamienić ją na wartościową usługę oraz odliczyć od podatku.

Krótkie wnioski:


99%

aż 4 000 000 000 zł (słownie: cztery miliardy złotych!)

rocznie firmy płacą daninę do PFRON

6%

tylko 6%

firm zatrudnia wymaganą ilość osób niepełnosprawnych

15%

tylko 15%

firm korzysta z usług
– czyli np. z usług firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne
Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź w tekście

Jest to typowy przykład rutyny, która jako sytuacja zastana rodzi trzy rodzaje poważnych szkód dla przedsiębiorstwa:

GENERUJE OLBRZYMIE NIEUZASADNIONE STRATY

WYNIKAJĄCE Z KWOT
ODPROWADZANYCH DO PFRON


ZNACZNIE SZKODZI WIZERUNKOWI FIRMY

JAKO NIEDBAJĄCEJ O PRAWA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


WPŁYWA NA KOMPETENCJE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

NIE KORZYSTAJĄCEJ ZE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ DAJĄCYCH WYMIERNY EFEKT SPOŁECZNO-MARKETINGOWYDowiedz się więcej!

Przeczytaj artykuł
S7Health logo

Specjalizujemy się w świadczeniu usług medycznych w formie abonamentu dla firm i instytucji oraz osób prywatnych. Stworzyliśmy jedną z najbardziej kompleksowych
i elastycznych ofert na rynku usług medycznych.

S7Health Sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 897 183 60 76, KRS: 0000665715, Kapitał zakładowy: 111 000 PLN

Polityka Prywatności | Polityka Cookies

S7health © 2018